Disclaimer

Tạo ra trang ĐÓI CẢM, tôi không khỏi nghĩ đến những chướng ngại khó tránh như những thành phần ghét bỏ, thậm chí anti, chửi bớt thông tin. Tôi hiểu điều đó, và trang ĐÓI CẢM chỉ dành cho những đọc giả thân thiện còn lại. Đó cũng là lý do tôi viết trang disclaimer này, để nhận về những trách nhiệm của riêng mình và chỉ ra những trách nhiệm không phải của tôi. Chân thành vẫn là trên hết, tôi mong đọc giả nhìn nhận ĐÓI CẢM một cách đúng hơn.

 

Tổng quát

 

Trang ĐÓI CẢM có nội dung tính chất thông tin thực tế của tác giả, dựa trên hiểu biết của tác giả cho đến thời điểm viết mỗi bài viết và không mang tính chất khuyên nhủ hay bất cứ ý nghĩa nào khác nhằm thay đổi tình hình tài chính, tình hình bản thân bạn. Thông tin trên bài viết được hiểu chính xác theo góc nhìn riêng của tác giả về vấn đề đưa ra.

 

Sản phẩm

 

Các bài viết có thể chứa link dẫn tới các sản phẩm affiliate khác, và trang được dẫn tới chứa nội dung bán hàng và quảng cáo. Tuy nhiên, ĐÓI CẢM được tạo ra để viết các bài đánh giá trung thực về sản phẩm, khi bạn mua sản phẩm, tôi sẽ nhận một phần hoa hồng khi quảng cáo sản phẩm đó, ngoài ra, bạn không phải trả thêm bất kì chi phí khi mua qua link của tôi. Ngược lại, bạn có thể nhận thêm nhiều phần quà riêng tôi kèm theo nếu mua hàng thông qua link ở ĐÓI CẢM.

 

Chỉ dẫn kèm theo khi hoạt động ở ĐÓI CẢM

 

Thông tin tại ĐÓI CẢM có bản quyền bởi Nguyễn Chơn Cảm – Founder ĐÓI CẢM. Toàn bộ thông tin có tại blog này không được sao chép dưới hình thức online, offline hay bất cứ hình thức nào mà chưa thông qua sự cho phép của tác giả.

 

Thông tin liên hệ:

Doicamdotcom@gmail.com / 0165 484 4343