Money Lover – Ứng Dụng Cực Đỉnh Quản Lý Tiền

Cuộc sống nhiều thứ phải chi tiêu, nếu bạn không biết cách quản lý tiền bạc thì sẽ rất dễ cháy túi. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tiền của mình sao hết nhanh vậy không? Bạn đã xài chúng vào những việc gì? Và liệu bạn đã kiểm soát tốt dòng tiền của mình hay chưa? Money...