4 Cách thức Marketing bản thân tối ưu của tôi

4 Cách thức Marketing bản thân tối ưu của tôi

Vì sao phải marketing bản thân? Không cần nóng vội… Trước tiên, có một câu chuyện tôi muốn kể với bạn, đây không chỉ là một câu chuyện bình thường. Đối với tôi, đây còn là một chuyến hành trình của cuộc đời.   Đó là câu chuyện của chính tôi. Một lần tôi đi Vũng...