3 Hiểu Lầm Lớn Nhất Về Kiếm Tiền Blog

3 Hiểu Lầm Lớn Nhất Về Kiếm Tiền Blog

Kiếm tiền Blog là một lĩnh vực khá… quen thuộc ở Việt Nam, tôi có thể nói vậy. Nhưng các thế hệ qua đi, và họ bỏ cuộc giữa chừng khi bắt đầu việc kiếm tiền qua Blog. Giờ thì có khá nhiều người “rao” nhưng hiếm người làm thành công.   Vì sao lại như vậy?   Tôi không...